Live scoring - Qingdao China 2019

Show table 1
U21 Final
Referee: Zhou Xiao Li
Break: 0

Zhao Jianbo

6

0

»Pang Junxu

1

0
Show table 2
U21w Final
Referee: Cheung Tin Cheung
Break: 0

Bai Yulu

4

0

»Nutcharat Wongharuthai

0

0

© 2006-2019 Copyright by     All rights reserved  -