0) $zaw .= "".$wiersze[$i]."".$wiersze[$i+1]."".$wiersze[$i+2]."".$wiersze[$i+3]." \n"; if ($i>=$ile or $i==2000) break; $i=$i+5; } $display_block .= "

$wiersze[1]

Liczba zawodników: $wiersze[0]

".$zaw."

Nazwisko

Imię

Państwo

Nr startowy

Uwagi
"; ?>

Autor systemu :