0) $zaw .= "".$wiersze[$i]."".$wiersze[$i+1]."".$wiersze[$i+2]."
\"\"\n"; if ($i>=$ile or $i==2000) break; $i=$i+4; } $display_block .= "

$wiersze[1]

Liczba sędziów: $wiersze[0]

".$zaw."

Nazwisko

Imię

Kraj

Flaga
"; ?>

Autor systemu :