European Snooker Championships Men - 2012

Number of players: 80 - select group

Group D
Nr
Pleyer name
Matches PlayedMatches WonFrames WonFrames LostFrames Difference
1Gareth Allen 4 4 16 4 12
2Darryl Hill 4 3 14 5 9
3Belan Sharif 4 0 3 16 -13
4Lukas Krenek 4 2 10 9 1
5Maris Volajs 4 1 5 14 -9
Match 01Dates:2012-06-08 - 13:00 Match ended

Player name
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
1 Gareth Allen 4 58 19 69 75 46 79  
2 Darryl Hill 2 21 70 45 43 80 17  
Match 02Dates:2012-06-07 - 13:00 Match ended

Player name
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
1 Gareth Allen 4 96 84 80 59      
3 Belan Sharif 0 15 55 7 27      
Match 03Dates:2012-06-06 - 13:00 Match ended

Player name
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
1 Gareth Allen 4 16 55 59 79 122    
4 Lukas Krenek 1 80 32 31 36 0    
Match 04Dates:2012-06-05 - 13:00 Match ended

Player name
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
1 Gareth Allen 4 46 71 65 113 75    
5 Maris Volajs 1 74 29 31 8 24    
Match 05Dates:2012-06-06 - 13:00 Match ended

Player name
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
2 Darryl Hill 4 69 65 72 49      
3 Belan Sharif 0 24 48 26 17      
Match 06Dates:2012-06-05 - 13:00 Match ended

Player name
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
2 Darryl Hill 4 24 84 63 81 87    
4 Lukas Krenek 1 75 46 6 14 16    
Match 07Dates:2012-06-09 - 13:00 Waiting for table

Player name
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
2 Darryl Hill 4 63 84 61 76      
5 Maris Volajs 0 35 22 26 14      
Match 08Dates:2012-06-09 - 13:00 Waiting for table

Player name
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
3 Belan Sharif 1 57 25 25 11 17    
4 Lukas Krenek 4 44 62 63 46 62    
Match 09Dates:2012-06-08 - 13:00 Match ended

Player name
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
3 Belan Sharif 2 70 30 71 27 57 25  
5 Maris Volajs 4 38 54 55 75 76 78  
Match 10Dates:2012-06-07 - 13:00 Match ended

Player name
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
4 Lukas Krenek 4 98 69 61 71      
5 Maris Volajs 0 30 37 23 32      

Created by :