120) $wiek = '?'; return $wiek; } $id_t = '39'; $rok = 2014; $table_name = "dg_sedziowie"; $sql = "SELECT * FROM $table_name WHERE `id_t` = \"$id_t\" order by `kraj_s`"; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się."); //include('sedziowie2_mini.php'); $lista = "