$wiersz['grupa']) {$x=1;} else {$x++;} $g=$wiersz['grupa']; $nr_g=$wiersz['nr_g']; $zawodnicy['zawodnik']["$g"]["$x"] = $wiersz['zawodnik']; $zawodnicy['id_z']["$g"]["$x"] = $wiersz['id_z']; $zawodnicy['mr']["$g"]["$x"] = $wiersz['mr']; $zawodnicy['mw']["$g"]["$x"] = $wiersz['mw']; $zawodnicy['fw']["$g"]["$x"] = $wiersz['fw']; $zawodnicy['fp']["$g"]["$x"] = $wiersz['fp']; $zawodnicy['nr_g']["$g"]["$x"] = $wiersz['nr_g']; $zawodnicy['mcewg']["$g"]["$x"] = $wiersz['mw']*1000+$wiersz['fd']*100; } /* Tutaj ustawiam kolejność w grupach dokładnie . Na wyjściu mam tablicę $wygrani posortowaną wg zajętego miejsca w grupie */ $wygrani = array(); for ($i = 1; $i <= $parametry2['ile_g']; $i++) { for ($j = 1; $j <= $parametry2['ilu_w']; $j++) { /* jesli 1 nie == 2 to podstawiam */ $k = $j+1; if ($zawodnicy['mcewg']["$i"]["$j"] > $zawodnicy['mcewg']["$i"]["$k"]) { $wygrani['id_z'][$i][$j] = $zawodnicy['id_z'][$i][$j]; $wygrani['mr'][$i][$j] = $zawodnicy['mr'][$i][$j]; $wygrani['mw'][$i][$j] = $zawodnicy['mw'][$i][$j]; $wygrani['fw'][$i][$j] = $zawodnicy['fw'][$i][$j]; $wygrani['fp'][$i][$j] = $zawodnicy['fp'][$i][$j]; } else { /* sprawdzam jaki był wynik spotkania miedzy tymi zawodnikami i jesli wygral $j to podstawiam ... = ....$j jesli wygral $k to podstawiam ... = ....$k*/ $id_z1 = $zawodnicy['id_z'][$i][$j]; $id_z2 = $zawodnicy['id_z'][$i][$k]; $sql = "SELECT * FROM dg_wyniki WHERE (`id_t` = \"$id_t\" and `id_z1` = \"$id_z1\" and `id_z2` = \"$id_z2\") or (`id_t` = \"$id_t\" and `id_z1` = \"$id_z2\" and `id_z2` = \"$id_z1\")"; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodĹ‚o siÄ™."); while ($wiersz = mysql_fetch_array($result)) { $id_meczu = $wiersz['id']; $id_z1_sql = $wiersz['id_z1']; $id_z2_sql = $wiersz['id_z2']; $w1 = $wiersz['w1']; $w2 = $wiersz['w2']; } //echo 'Kurna jest taki przypadek ze maja te same wspolczynniki jest to grupa '.$i.' zawodnik 1 = '.$players['player'][$id_z1].' zawodnik 2 = '.$players['player'][$id_z2].' / wynik miedzy nimi to '.$players['player'][$id_z1_sql].' '.$w1.' : '.$w2.' '.$players['player'][$id_z2_sql].' ID meczu w tablicy wyniki: '.$id_meczu.'
'; if ($w1 > $w2) {if ($id_z1_sql == $id_z1) {$ktory=$j; $ktory2=$k;} else {$ktory=$k; $ktory2=$j;} } else {if ($id_z1_sql == $id_z1) {$ktory=$k; $ktory2=$j;} else {$ktory=$j; $ktory2=$k;}} $wygrani['id_z'][$i][$j] = $zawodnicy['id_z'][$i][$ktory]; $wygrani['mr'][$i][$j] = $zawodnicy['mr'][$i][$ktory]; $wygrani['mw'][$i][$j] = $zawodnicy['mw'][$i][$ktory]; $wygrani['fw'][$i][$j] = $zawodnicy['fw'][$i][$ktory]; $wygrani['fp'][$i][$j] = $zawodnicy['fp'][$i][$ktory]; $wygrani['id_z'][$i][$k] = $zawodnicy['id_z'][$i][$ktory2]; $wygrani['mr'][$i][$k] = $zawodnicy['mr'][$i][$ktory2]; $wygrani['mw'][$i][$k] = $zawodnicy['mw'][$i][$ktory2]; $wygrani['fw'][$i][$k] = $zawodnicy['fw'][$i][$ktory2]; $wygrani['fp'][$i][$k] = $zawodnicy['fp'][$i][$ktory2]; $j++; } } } /* Koniec zmian tablicy wygrani */ $table_name = "dg_wygrani"; $sql = "SELECT *, (fw-fp) as `fd`, (fw-fp)/mr as `fa`, (mr-mw) as `nl` FROM $table_name WHERE `id_t` = \"$id_t\" ORDER by `pig` ASC, `nl` ASC, `fa` DESC, `random` DESC"; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodo si."); $jest = mysql_numrows($result); if ($jest !=0) { $wygrani2 = array(); $x=1; $y=0; while ($wiersz = mysql_fetch_array($result)) { $wygrani2['id']["$x"] = $wiersz['id']; $wygrani2['id_z']["$x"] = $wiersz['id_z']; $wygrani2['mw']["$x"] = $wiersz['mw']; $wygrani2['mr']["$x"] = $wiersz['mr']; $wygrani2['fw']["$x"] = $wiersz['fw']; $wygrani2['fp']["$x"] = $wiersz['fp']; $wygrani2['fd']["$x"] = $wiersz['fd']; $wygrani2['fa']["$x"] = $wiersz['fa']; $wygrani2['random']["$x"] = $wiersz['random']; $wygrani2['nl']["$x"] = $wiersz['nl']; $wygrani2['pig']["$x"] = $wiersz['pig']; $wygrani2['grupa']["$x"] = $wiersz['grupa']; $wygrani2['mwd']["$x"] = $wiersz['mwd']; if ($wiersz['mwd']) {$y++;} $x++; } if ($y < $parametry2['ile_g']){ //echo "W kolumnie mwd jest wstawione :".$y." rekordw"; //exit; for ($i = 1; $i <= $parametry2['ile_g']; $i++) { $wygrani2['mwd']["$i"] = $i; } $disabled2 = ''; //Odblokowanie klawisza Step 2 } elseif ($y == count($wygrani2['mwd'])) { $disabled2 = 'disabled=\"disabled\"'; //Zablokowanie klawisza Step 2 bo wszystko wstawione i od nowa odczytuję dane $table_name = "dg_wygrani"; $sql = "SELECT *, (fw-fp) as `fd`, (fw-fp)/mr as `fa`, (mr-mw) as `nl` FROM $table_name WHERE `id_t` = \"$id_t\" ORDER by `mwd` ASC"; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się."); $x=1; while ($wiersz = mysql_fetch_array($result)) { $wygrani2['id']["$x"] = $wiersz['id']; $wygrani2['id_z']["$x"] = $wiersz['id_z']; $wygrani2['mw']["$x"] = $wiersz['mw']; $wygrani2['mr']["$x"] = $wiersz['mr']; $wygrani2['fw']["$x"] = $wiersz['fw']; $wygrani2['fp']["$x"] = $wiersz['fp']; $wygrani2['fd']["$x"] = $wiersz['fd']; $wygrani2['fa']["$x"] = $wiersz['fa']; $wygrani2['random']["$x"] = $wiersz['random']; $wygrani2['nl']["$x"] = $wiersz['nl']; $wygrani2['pig']["$x"] = $wiersz['pig']; $wygrani2['grupa']["$x"] = $wiersz['grupa']; $wygrani2['mwd']["$x"] = $wiersz['mwd']; $x++; } $show_button = "Tak"; $table_name = "dg_zawodnicy"; $sql = "SELECT * FROM $table_name WHERE `id_t` = \"$id_t\" ORDER by `nr_d` ASC"; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się."); $x=0; while ($wiersz = mysql_fetch_array($result)) { if ($wiersz['nr_d']) {$x++;} } if ($x<>$y) { $disabled4 = ''; //Odblokowanie klawisza Step 4 } } $disabled1 = 'disabled=\"disabled\"'; //Zablokowanie klawisza Step 1 } $no = 1; $c=64; //Kod ASCII tuż przed A $d=64; $naglowek = $parametry['nazwa'][$id_t].' '.$parametry['rodzaj'][$id_t].' - '.$parametry['miasto'][$id_t].' / '.$parametry['kraj'][$id_t].' '.$parametry['rok'][$id_t]; $display_block = "

".$naglowek."

"; $x=1; for ($i = 1; $i <= $parametry2['ile_g']; $i++) { switch($i) { case 9:$c += 2; break; //omijamy nazwe grupy I case 14:$c += 2; break; //omijamy nazwe grupy O default:$c++; break; } for ($j = 1; $j <= $parametry2['ilu_w']; $j++) { if ($jest > 0) { $id_z = $wygrani2['id_z']["$x"]; $id_chwila = $wygrani2['id_z'][$x]; $zawodnik = $players['player'][$id_chwila]; $mw = $wygrani2['mw'][$x]; $fw = $wygrani2['fw'][$x]; $fp = $wygrani2['fp'][$x]; $fd = $wygrani2['fw'][$x]-$wygrani2['fp'][$x]; if ($wygrani2['mr'][$x]<>0) { $fa = number_format (($wygrani2['fw'][$x]-$wygrani2['fp'][$x])/$wygrani2['mr'][$x], 2); } else {$fa = 0;} $random = $wygrani2['random'][$x]; $nl = $wygrani2['mr'][$x]-$wygrani2['mw'][$x]; $pig = $wygrani2['pig'][$x]; $gr = $wygrani2['grupa'][$x]; switch($gr) { case ($gr >= 9 and $gr < 14):$d += + $gr + 1; break; //omijamy nazwe grupy I case ($gr >= 14):$d += + $gr + 2; break; //omijamy nazwe grupy O default:$d += + $gr; break; } $grupa = chr($d); $d=64; $miejsce = $wygrani2['mwd'][$x]; $x++; } else { $id_z = $wygrani['id_z']["$i"]["$j"]; $id_chwila = $wygrani['id_z'][$i][$j]; $zawodnik = $players['player'][$id_chwila]; $mw = $wygrani['mw'][$i][$j]; $fw = $wygrani['fw'][$i][$j]; $fp = $wygrani['fp'][$i][$j]; $fd = $wygrani['fw'][$i][$j]-$wygrani['fp'][$i][$j]; if ($wygrani['mr'][$i][$j]<>0) { $fa = number_format (($wygrani['fw'][$i][$j]-$wygrani['fp'][$i][$j])/$wygrani['mr'][$i][$j], 2); } else {$fa = 0;} $random = $wygrani['random'][$i][$j]; $nl = $wygrani['mr'][$i][$j]-$wygrani['mw'][$i][$j]; $pig = $j; $grupa = chr($c); $miejsce = $wygrani['miejsce'][$i][$j]; } $display_block .= " "; $no++; } } ?> Knockout list
No Zawodnik Mecze
wygrane
Frejmy
wygrane
Frejmy
przegrane
Bilans
frejmów
Średnia
frejmów
Losowo Nie
przegrane
Miejsce
w grupie
Grupa Miejsce
$no $zawodnik $mw $fw $fp $fd $fa $random $nl $pig $grupa $miejsce