120) $wiek = '?'; return $wiek; } $pobierajz=2; //1-dane z entry form, 2-dane z dg_zawodnicy $turniej = '6r'; $rok = '2015'; $id_tx = $id_t1; switch($pobierajz) { case 1: $table_name = "`ibsf`.`entryform`"; //$table_name = "`ibsf`.`entryform`"; $sql = "SELECT * FROM $table_name WHERE `turniej` = \"$turniej\" and `rok` = \"$rok\" ORDER BY `kraj`"; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodlo sie."); break; case 2: $table_name = "dg_zawodnicy"; $sql = "SELECT * FROM $table_name WHERE `id_t` = \"$id_tx\" ORDER BY `id`"; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodlo sie."); break; } $lista = "