0) {$id_list2 .= " `id_z1` LIKE '".$id2."' OR `id_z2` LIKE '".$id2."' OR"; $ile_id++;} $id = (int) $wiersz['id_z']; $zawodnicy[$id]['grupa'] = $wiersz['grupa']; $zawodnicy[$id]['nr_g'] = $wiersz['nr_g']; $zawodnicy[$id]['mr'] = $wiersz['mr']; $zawodnicy[$id]['mw'] = $wiersz['mw']; $zawodnicy[$id]['fw'] = $wiersz['fw']; $zawodnicy[$id]['fp'] = $wiersz['fp']; $zawodnicy[$id]['mcewg'] = $wiersz['mw']*1000+$wiersz['fd']*100; } if ($ile_id == 0) { $where = substr($id_list2,0,strlen($id_list2)-6); } else { $where = substr($id_list2,0,strlen($id_list2)-2).')'; } $table_name = "dg_wyniki"; $wyniki = array(); $x=1; $sql = "SELECT * FROM $table_name WHERE $where ORDER by `dzien`, `sesja`, `stol`"; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania: ".$sql." nie powiodło się."); $ile_meczy = mysql_numrows($result); while ($wiersz = mysql_fetch_array($result)) { $wyniki['id_wyniki'][$x] = $wiersz['id']; $wyniki['id_z1'][$x] = $wiersz['id_z1']; $wyniki['id_z2'][$x] = $wiersz['id_z2']; //========================================================================== $wyniki['dzien'][$x] = $wiersz['dzien']; $wyniki['sesja'][$x] = $wiersz['sesja']; $a = 'o_d'.$wiersz['dzien']; $new_data = ${$a}; $a = 'g_d'.$wiersz['dzien'].'s'.$wiersz['sesja']; $new_godzina = ${$a}; $wyniki['data'][$x] = date('d.m.Y', strtotime($new_data)); $wyniki['godzina'][$x] = date('H:i', strtotime($new_godzina)); //========================================================================== //$wyniki['data'][$x] = date('d.m.Y', strtotime($wiersz['data'])); //$wyniki['godzina'][$x] = date('H:i', strtotime($wiersz['godzina'])); $wyniki['stol'][$x] = $wiersz['stol']; $wyniki['w1'][$x] = $wiersz['w1']; $wyniki['w2'][$x] = $wiersz['w2']; for ($m = 1; $m <= 19; $m++) { $a = $m.'_1'; $b = $m.'_2'; $c = 'F'.$a; $d = 'F'.$b; $wyniki[$c][$x] = $wiersz[$a]; $wyniki[$d][$x] = $wiersz[$b]; } if (($wiersz['w1']) or ($wiersz['w1']==0)) { //jesli jest wpisany wynik to dodajemy go do tablicy $id_1_chwila='';$id_2_chwila='';$mc_1='';$mc_2=''; //wyzerowanie chwilowych zmiennych aby nie wstawil wyniku tam gdzie nie trzeba $id_1_chwila=$wiersz['id_z1']; $id_2_chwila=$wiersz['id_z2']; $mc_2=$zawodnicy[$id_2_chwila]['nr_g']; $mc_1=$zawodnicy[$id_1_chwila]['nr_g']; $zawodnicy[$id_1_chwila][$mc_2] = $wiersz['w1']; $zawodnicy[$id_2_chwila][$mc_1] = $wiersz['w2']; } $x++; } /* echo '
';
//print_r($_SESSION);
//echo '
'; print_r($zawodnicy); echo '
'; //print_r($_FILES); echo '
'; //unset($_SESSION['wyniki']); //print_r($_SESSION); exit; */ ?> Grupy - <? echo $parametry['rodzaj']; ?> $parametry[naglowek]

"; for ($j = 1; $j <= $ile_meczy; $j++) { $id_chwila1 = $wyniki['id_z1']["$j"]; $zawodnik1 = $players['player']["$id_chwila1"]; $nr1 = $players['nr']["$id_chwila1"]; $id_chwila2 = $wyniki['id_z2']["$j"]; $zawodnik2 = $players['player']["$id_chwila2"]; $nr2 = $players['nr']["$id_chwila2"]; $wynik1 = $wyniki[w1][$j]; $wynik2 = $wyniki[w2][$j]; $id_wyniki_chwila = $wyniki['id_wyniki'][$j]; $data_meczu = $wyniki['data'][$j].' - '.$wyniki['godzina'][$j].' ( Stół '.$wyniki['stol'][$j].' )'; for ($f = 1; $f <= 7; $f++) { $a = $f.'_1'; $b = $f.'_2'; $c = 'F'.$a; $d = 'F'.$b; ${$c} = $wyniki[$c][$j]; ${$d} = $wyniki[$d][$j]; } switch($parametry['bo_7']) { case 3: $display_block .= " "; break; case 5: $display_block .= " "; break; default: $display_block .= " "; break; } } $display_block .= "
"; $c=64; $i = $grupa_nr; if ($parametry['io']=='1') { //mam pokazywa grupy I oraz O $c += + $i; } else { switch($i) { case ($i >= 9 and $i < 14):$c += + $i +1; break; //omijamy nazwe grupy I case ($i >= 14):$c = $c += + $i + 2; break; //omijamy nazwe grupy O default:$c += + $i; break; } } $a = 'g'.$i; switch($c) { case ($c>90):$c2 = $c-26; $grupa = "A".chr($c2);break; //Po Z wracamy do AA // case ($c>90):$c2 = $c+6; $grupa = chr($c2);break; //Po Z mamy a default:$grupa = chr($c); break; } $polacz=$parametry["$a"]+8; $display_block .= " "; for ($k = 1; $k <= $parametry[$a]; $k++) { $display_block .= " "; } $display_block .= " "; for ($j = 1; $j <= $parametry[$a]; $j++) { $id_chwila = $zawodnicy2['id_z']["$j"]; $zawodnik = $players['player']["$id_chwila"]; $kraj = $players['kraj']["$id_chwila"]; $miasto = $players['miasto']["$id_chwila"]; $players['nr'][$id_chwila] = $j; $mr = $zawodnicy2['mr']["$j"]; $mw = $zawodnicy2['mw']["$j"]; $fw = $zawodnicy2['fw']["$j"]; $fp = $zawodnicy2['fp']["$j"]; $fd = $fw - $fp; $display_block .= " "; for ($k = 1; $k <= $parametry[$a]; $k++) { if (($zawodnicy[$id_chwila][$k]) or ($zawodnicy[$id_chwila][$k]==0)){ if ($j==$k) { //czarne pole na przekatnej $display_block .= ""; } else { $display_block .= " "; } } else { //to else nie dziala nigdy tu nie zaglada.... if ($j==$k) { //czarne pole na przekatnej $display_block .= ""; echo "k=".$k." a j=".$j; } else { $display_block .= ""; } } } $display_block .= " "; } $display_block .= "
Grupa $grupa

 
\"\"
Zawodnik
\"\"
Miasto
".$k."\"\"
MR
\"\"
MW
\"\"
FW
\"\"
FP
\"\"
BF
$j$zawodnik $miasto".$zawodnicy[$id_chwila][$k]."$mr $mw $fw $fp $fd
Mecz $j\"\"Data:$data_meczu
\"\"
Zawodnicy
WynikFrejm 1Frejm 2Frejm 3
$nr1$zawodnik1$wynik1$F1_1$F2_1$F3_1
$nr2$zawodnik2$wynik2$F1_2$F2_2$F3_2
Mecz $j\"\"Data:$data_meczu
\"\"
Zawodnicy
WynikFrejm 1Frejm 2Frejm 3Frejm 4Frejm 5
$nr1$zawodnik1$wynik1$F1_1$F2_1$F3_1$F4_1$F5_1
$nr2$zawodnik2$wynik2$F1_2$F2_2$F3_2$F4_2$F5_2
Mecz $j\"\"Data:$data_meczu
\"\"
Zawodnicy
WynikFrejm 1Frejm 2Frejm 3Frejm 4Frejm 5Frejm 6Frejm 7
$nr1$zawodnik1$wynik1$F1_1$F2_1$F3_1$F4_1$F5_1$F6_1$F7_1
$nr2$zawodnik2$wynik2$F1_2$F2_2$F3_2$F4_2$F5_2$F6_2$F7_2
Legenda
\"\"
MR
- Mecze rozegrane
\"\"
MW
- Mecze wygrane
\"\"
FW
- Frejmy wygrane
\"\"
FP
- Frejmy przegrane
\"\"
BF
- Bilans frejmów
"; echo "$display_block"; //exit; ?>

Autor systemu :