European Snooker Championships Men - Sofia / Bulgaria 2018

Group J

 

Player name

Country
1 2 3 4 5
MP

MW

FW

FL

FD
1Nadav Biton Israel 0 0 4 4 4 2 8 10 -2
2Heikki Niva Finland 4 4 4 4 4 4 16 2 14
3Aaron Busuttil Malta 4 1 4 4 4 3 13 5 8
4Sashko Dimitrov Bulgaria 2 1 1 4 4 1 8 14 -6
5Marios Poullos Cyprus 0 0 0 2 4 0 2 16 -14
Match 1Dates:10.02.2018 - 12:30 ( Table 1 )

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
2Heikki Niva46663593782
4Sashko Dimitrov1338316243
Match 2Dates:10.02.2018 - 12:30 ( Table 3 )

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
1Nadav Biton460727663
5Marios Poullos03714628
Match 3Dates:11.02.2018 - 10:00 ( Table 5 )

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
2Heikki Niva46788417258
3Aaron Busuttil1269862226
Match 4Dates:11.02.2018 - 10:00 ( Table 7 )

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
1Nadav Biton460316654951
4Sashko Dimitrov274647275343
Match 5Dates:11.02.2018 - 20:00 ( Table 5 )

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
1Nadav Biton0556800
3Aaron Busuttil462799091
Match 6Dates:11.02.2018 - 20:00 ( Table 6 )

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
4Sashko Dimitrov446636376563
5Marios Poullos257233355226
Match 7Dates:12.02.2018 - 15:00 ( Table 11 )

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
1Nadav Biton038182248
2Heikki Niva462845063
Match 8Dates:12.02.2018 - 15:00 ( Table 12 )

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
3Aaron Busuttil4106677168
5Marios Poullos027723
Match 9Dates:13.02.2018 - 12:30 ( Table 12 )

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
2Heikki Niva473665398
5Marios Poullos0381612
Match 10Dates:13.02.2018 - 12:30 ( Table 13 )

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame 6Frame 7
3Aaron Busuttil476976312103
4Sashko Dimitrov1191637564
Legend

MP
- Matches Played

MW
- Matches Won

FW
- Frames Won

FL
- Frames Los

FD
- Frames Difference

Created by :